Lịch tiếp công dân

Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 42 Quý IV năm 2018 của HĐND phường Giang Biên
Ngày đăng 12/10/2018 | 16:10  | Lượt xem: 171

Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 42 Quý IV năm 2018 của HĐND phường Giang Biên

Xem chi tiết tại đây./.