Lịch tiếp công dân

Thông báo lịch trực tiếp công dân Quý IV/2018 của Chủ tịch UBND phường
Ngày đăng 10/10/2018 | 15:07  | Lượt xem: 107

Thông báo lịch trực tiếp công dân Quý IV/2018 của Chủ tịch UBND phường

Lịch trực tiếp công dân Quý IV/2018 của Chủ tịch UBND phường Giang Biên.

Chi tiết tại đây.