Lịch tiếp công dân

Thông báo Lịch trực tiếp dân quý IV năm 2015 của HĐND phường Giang Biên
Ngày đăng 05/10/2015 | 09:45  | Lượt xem: 46

Thông báo Lịch trực tiếp dân quý IV năm 2015 của HĐND phường Giang Biên.

- Căn cứ Luật tổ chức HĐND&UBND ngày 26/11/2003;

- Căn cứ Quy chế hoạt động của HĐND;

Thường trực HĐND phường Giang Biên thông báo lịch trực tiếp dân quý IV năm 2015, cụ thể như sau:

Tháng

Tuần

Thứ

Ngày, tháng, năm

Địa điểm trực

TT HĐND phân công trực

Danh sách

ông, bà tổ trưởng tổ ĐB HĐND

ĐB HĐND được phân công trực tiếp dân

10

40

Hai

05/10/2015

Phòng tiếp dân trụ sở HĐND và UBND

Đ/c Bổng

Tổ ĐBHĐND số 4

Vũ Thị Toán

TT tổ ĐBHĐND

Nguyễn Công Đức

41

Hai

12/10/2015

Đ/c Sơn

Tổ ĐBHĐND số 5

Đoàn Văn Tình

TT tổ ĐBHĐND

Trần Thị Nhuần

42

Hai

19/10/2015

Đ/c Bổng

Tổ ĐBHĐND số 6

Mẫn Bá Đường

TT tổ ĐBHĐND

Đặng Thúy Vân

43

Hai

26/10/2015

Đ/c Sơn

Tổ ĐBHĐND số 1

Nguyễn Đức Sơn

TT tổ ĐBHĐND

Đào Thị Tuyến

 

 

11

44

Hai

02/11/2015

Đ/c Bổng

Tổ ĐBHĐND số 2

Đào Mạnh Trung

TT tổ ĐBHĐND

Đào Văn Nhung

45

Hai

9/11/2015

Đ/c Sơn

Tổ ĐBHĐND số 3

Nguyễn Thị Loan

TT tổ ĐBHĐND

Nguyễn Thị Hương

46

Hai

16/11/2015

Đ/c Bổng

Tổ ĐBHĐND số 4

Vũ Thị Toán

TT tổ ĐBHĐND

Vũ Thị Toán

47

Hai

23/11/2015

Đ/c Sơn

Tổ ĐBHĐND số 5

Đoàn Văn Tình

TT tổ ĐBHĐND

Dương Thị Tám

 

48

Hai

30/11/2015

Đ/c Bổng

Tổ ĐBHĐND số 6

Mẫn Bá Đường

TT tổ ĐBHĐND

Nguyễn Vĩnh Toan

12

49

Hai

07/12/2015

Đ/c Sơn

Tổ ĐBHĐND số 1

Nguyễn Đức Sơn

TT tổ ĐBHĐND

Ngô Văn Hùng

50

Hai

14/12/2015

Đ/c Bổng

Tổ ĐBHĐND số 2

Đào Mạnh Trung

TT tổ ĐBHĐND

Đào Mạnh Trung

51

Hai

21/12/2015

Đ/c Sơn

Tổ ĐBHĐND số 3

Nguyễn Thị Loan

TT tổ ĐBHĐND

Vũ Duy Đông

52

Hai

28/12/2015

Đ/c Bổng

Tổ ĐBHĐND số 4

Vũ Thị Toán  TT tổ ĐBHĐND

Nguyễn Xuân Hoàng

 

Trên cơ sở lịch trực tiếp dân hàng tuần, các ông bà tổ trưởng tổ Đại Biểu HĐND phân công các ông bà ĐB HĐND thuộc tổ mình về trực theo thời gian như sau:

- Sáng: từ 8h30' đến 11h30'.

Trực vào các ngày thứ hai hàng tuần (trừ ngày lễ, ngày lễ nghỉ bù, thường trực HĐND sẽ bố trí trực vào ngày kế tiếp).

Thường trực HĐND phối hợp với tổ trực tiếp dân UBND phường đảm bảo tiếp dân theo quy định của pháp luật.

Trên đây là thông báo lịch trực tiếp dân quý IV năm 2015 của HĐND phường Giang Biên./.