Lịch tiếp công dân

Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 27 Quý III năm 2018 của HĐND phường Giang Biên
Ngày đăng 29/06/2018 | 17:52  | Lượt xem: 118

Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 27 Quý III năm 2018 của HĐND phường Giang Biên

Xem chi tiết tại đây./.