Lịch tiếp công dân

Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 24 Quý II năm 2018 của HĐND phường Giang Biên
Ngày đăng 08/06/2018 | 17:47  | Lượt xem: 130

Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 24 Quý II năm 2018 của HĐND phường Giang Biên

Xem chi tiết tại đây./.