Lịch tiếp công dân

Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 13 Quý I năm 2018 của HĐND phường Giang Biên
Ngày đăng 23/03/2018 | 17:13  | Lượt xem: 123

Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 13 Quý I năm 2018 của đại biểu HĐND phường Giang Biên

Xem chi tiết tại đây./.