Lịch tiếp công dân

Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 07 Quý I năm 2018 của HĐND phường Giang Biên
Ngày đăng 09/02/2018 | 15:50  | Lượt xem: 142

Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 07 Quý I năm 2018 của đại biểu HĐND phường Giang Biên

Xem chi tiết tại đây./.