Lịch tiếp công dân

Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 06 Quý I năm 2018 của HĐND phường Giang Biên
Ngày đăng 06/02/2018 | 08:59  | Lượt xem: 137

Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 06 Quý I năm 2018 của đại biểu HĐND phường Giang Biên

Xem chi tiết tại đây./.