Lịch tiếp công dân

Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 52/2017 Quý IV năm 2017 của HĐND phường Giang Biên
Ngày đăng 22/12/2017 | 17:08  | Lượt xem: 126

Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 52/2017 Quý IV năm 2017 của HĐND phường Giang Biên

Xem chi tiết tại đây./.