Lịch tiếp công dân

Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 51 Quý IV năm 2017 của HĐND phường Giang Biên
Ngày đăng 15/12/2017 | 16:56  | Lượt xem: 98

Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 51 Quý IV năm 2017 của đại biểu HĐND phường Giang Biên

Xem chi tiết tại đây./.