Lịch tiếp công dân

Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 49 Quý IV năm 2017 của HĐND phường Giang Biên
Ngày đăng 01/12/2017 | 16:15  | Lượt xem: 145

Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 49 Quý IV năm 2017 của đại biểu HĐND phường Giang Biên

Xem chi tiết tại đây./.