Lịch tiếp công dân

Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 48 Quý IV năm 2017 của HĐND phường Giang Biên
Ngày đăng 24/11/2017 | 15:48  | Lượt xem: 90

Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 48 Quý IV năm 2017 của HĐND phường Giang Biên

Xem chi tiết tại đây.