Lịch tiếp công dân

Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 47 Quý IV năm 2017 của HĐND phường Giang Biên
Ngày đăng 17/11/2017 | 15:05  | Lượt xem: 75

Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 47 Quý IV năm 2017 của HĐND phường Giang Biên

Xem chi tiết tại đây.