Lịch tiếp công dân

Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 46 Quý IV năm 2017 của HĐND phường Giang Biên
Ngày đăng 10/11/2017 | 16:37  | Lượt xem: 138

Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 46 Quý IV năm 2017 của HĐND phường Giang Biên

Xem chi tiết tại đây