Lịch tiếp công dân

Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 45 Quý IV năm 2017 của HĐND phường Giang Biên
Ngày đăng 03/11/2017 | 17:06  | Lượt xem: 133

Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 45 Quý IV năm 2017 của đại biểu HĐND phường Giang Biên

Chi tiết xem tại đây.