Lịch tiếp công dân

Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 44 Quý IV năm 2017 của HĐND phường Giang Biên
Ngày đăng 27/10/2017 | 08:57  | Lượt xem: 128

Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 44 Quý IV năm 2017 của HĐND phường Giang Biên

Xem chi tiết tại đây