Lịch tiếp công dân

Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 42 quý IV năm 2017
Ngày đăng 13/10/2017 | 15:59  | Lượt xem: 124

Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 42 quý IV năm 2017 của đại biểu HĐND phường Giang Biên

Chi tiết tại đây./.