Lịch tiếp công dân

Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 41 quý IV năm 2017
Ngày đăng 06/10/2017 | 17:00  | Lượt xem: 113

Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 41 quý IV năm 2017 của HĐND phường Giang Biên

Chi tiết tại đây.