Lịch tiếp công dân

Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 40 quý IV năm 2017
Ngày đăng 29/09/2017 | 16:58  | Lượt xem: 124

Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 40 quý IV năm 2017 của HĐND phường Giang Biên

Chi tiết tại đây.