Lịch tiếp công dân

Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 37 quý III năm 2017
Ngày đăng 08/09/2017 | 16:36  | Lượt xem: 118

Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 37 Quý III năm 2017 của HĐND phường Giang Biên

Chi tiết xem tại đây