Lịch tiếp công dân

Thông báo lịch trực tiếp công dân Quý IV/2017 của Chủ tịch UBND phường
Ngày đăng 31/08/2017 | 10:05  | Lượt xem: 104

Lịch trực tiếp công dân của Chủ tịch UBND phường Quý IV năm 2017

Lịch trực tiếp công dân Quý IV/2017 của Chủ tịch UBND phường.

Chi tiết tại đây.