Lịch tiếp công dân

Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 27 quý II năm 2017
Ngày đăng 30/06/2017 | 15:06  | Lượt xem: 102

Lịch trực tiếp dân của đại biểu HĐND phường Giang Biên tuần 27/2017

Xem chi tiết tại đây