Lịch tiếp công dân

Thông báo lịch trực tiếp dân quý III năm 2017
Ngày đăng 28/06/2017 | 15:35  | Lượt xem: 102

Lịch trực tiếp dân quý II/2017 của đại biểu HĐND phường Giang Biên

Xem chi tiết tại đây