Lịch tiếp công dân

Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 25 quý II năm 2017
Ngày đăng 16/06/2017 | 09:56  | Lượt xem: 94

Lịch trực tiếp dân của đại biểu HĐND phường tuần 25 quý II/2017

Xem chi tiết tại đây