Lịch tiếp công dân

Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 24 quý II năm 2017
Ngày đăng 09/06/2017 | 08:56  | Lượt xem: 95

Lịch trực tiếp dân tuần 24/2017 của Đại biểu HĐND phường Giang Biên khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021

Xem chi tiết tại đây