Lịch tiếp công dân

Thông báo lịch tiếp công dân UBND phường Giang Biên tháng 8 năm 2015
Ngày đăng 05/08/2015 | 14:40  | Lượt xem: 43

Thông báo lịch tiếp công dân UBND phường Giang Biên tháng 8 năm 2015.

Thông báo lịch tiếp công dân UBND phường Giang Biên tháng 8 năm 2015. Vui lòng tải lịch tiếp công dân tại đây.