Lịch tiếp công dân

Thông báo lịch trực tiếp dân của Đại biểu HĐND phường tuần 07/2017
Ngày đăng 09/02/2017 | 10:47  | Lượt xem: 79

Lịch trực tiếp dân của Đại biểu HĐND phường tuần 07/2017

Chi tiết xem tại đây