Lịch tiếp công dân

Thông báo lịch trực tiếp dân của Đại biểu HĐND phường tuần 06/2017
Ngày đăng 02/02/2017 | 10:40  | Lượt xem: 71

Lịch tiếp dân của Đại biểu HĐND phường tuần 06/2017

Chi tiết tại đây