Lịch tiếp công dân

Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 41
Ngày đăng 06/10/2016 | 08:09  | Lượt xem: 75

Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 41 quý IV

Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 41 quý IV của HĐND phường Giang Biên

Chi tiết tại đây