Lịch tiếp công dân

Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 39
Ngày đăng 22/09/2016 | 14:00  | Lượt xem: 65

Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 39

Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 39 Quý III/2016 của HĐND phường Giang Biên

Chi tiết tại đây