Lịch tiếp công dân

Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 38
Ngày đăng 14/09/2016 | 13:59  | Lượt xem: 67

Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 38

Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 38 Quý III/2016 của HĐND phường Giang Biên

Chi tiết tại đây