Lịch tiếp công dân

Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 37
Ngày đăng 07/09/2016 | 13:58  | Lượt xem: 74

Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 37

Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 37 Quý III/2016 của HĐND phường Giang Biên

Chi tiết tại đây