Lịch tiếp công dân

Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 36
Ngày đăng 31/08/2016 | 10:23  | Lượt xem: 93

Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 36

Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 36 Quý III/2016 của HĐND phường Giang Biên

Chi tiết tại đây