Lịch tiếp công dân

Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 35
Ngày đăng 24/08/2016 | 10:22  | Lượt xem: 81

Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 35

Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 35 Quý III/2016 của HĐND phường Giang Biên

Chi tiết tại đây