Lịch tiếp công dân

Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 34
Ngày đăng 18/08/2016 | 10:20  | Lượt xem: 75

Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 34

Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 34 Quý III/2016 của HĐND phường Giang Biên

Chi tiết tại đây