Lịch tiếp công dân

Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 33
Ngày đăng 11/08/2016 | 10:18  | Lượt xem: 74

Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 33

Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 33 Quý III/2016 của HĐND phường Giang Biên

Chi tiết tại đây