Lịch tiếp công dân

Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 30
Ngày đăng 29/09/2016 | 10:46  | Lượt xem: 89

Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 30 Quý III năm 2016 của HĐND phường Giang Biên.

Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 30 Quý III năm 2016 của HĐND phường Giang Biên.

Chi tiết tại đây.