Lịch tiếp công dân

Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 06 Quý I năm 2018 của HĐND phường Giang Biên

Ngày đăng 06/02/2018 | 08:59  | Lượt xem: 134
Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 06 Quý I năm 2018 của đại biểu HĐND phường Giang Biên

Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 04 Quý I năm 2018 của HĐND phường Giang Biên

Ngày đăng 19/01/2018 | 04:51  | Lượt xem: 142
Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 04 Quý I năm 2018 của HĐND phường Giang Biên

Lịch trực tiếp dân quý I năm 2018 của Chủ tịch UBND phường Giang Biên

Ngày đăng 03/01/2018 | 10:24  | Lượt xem: 140
Lịch trực tiếp dân quý I năm 2018 của Chủ tịch UBND phường Giang Biên

Thông báo lịch trực tiếp dân quý I năm 2018 của HĐND phường Giang Biên

Ngày đăng 02/01/2018 | 09:23  | Lượt xem: 126
Thông báo lịch trực tiếp dân quý I năm 2018 của HĐND phường Giang Biên

Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 52/2017 Quý IV năm 2017 của HĐND phường Giang Biên

Ngày đăng 22/12/2017 | 05:08  | Lượt xem: 123
Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 52/2017 Quý IV năm 2017 của HĐND phường Giang Biên

Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 51 Quý IV năm 2017 của HĐND phường Giang Biên

Ngày đăng 15/12/2017 | 04:56  | Lượt xem: 95
Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 51 Quý IV năm 2017 của đại biểu HĐND phường Giang Biên

Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 50 Quý IV năm 2017 của HĐND phường Giang Biên

Ngày đăng 08/12/2017 | 11:21  | Lượt xem: 129
Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 50 Quý IV năm 2017 của HĐND phường Giang Biên

Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 49 Quý IV năm 2017 của HĐND phường Giang Biên

Ngày đăng 01/12/2017 | 04:15  | Lượt xem: 143
Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 49 Quý IV năm 2017 của đại biểu HĐND phường Giang Biên

Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 48 Quý IV năm 2017 của HĐND phường Giang Biên

Ngày đăng 24/11/2017 | 03:48  | Lượt xem: 89
Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 48 Quý IV năm 2017 của HĐND phường Giang Biên

Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 47 Quý IV năm 2017 của HĐND phường Giang Biên

Ngày đăng 17/11/2017 | 03:05  | Lượt xem: 73
Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 47 Quý IV năm 2017 của HĐND phường Giang Biên

Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 46 Quý IV năm 2017 của HĐND phường Giang Biên

Ngày đăng 10/11/2017 | 04:37  | Lượt xem: 137
Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 46 Quý IV năm 2017 của HĐND phường Giang Biên

Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 45 Quý IV năm 2017 của HĐND phường Giang Biên

Ngày đăng 03/11/2017 | 05:06  | Lượt xem: 131
Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 45 Quý IV năm 2017 của đại biểu HĐND phường Giang Biên

Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 44 Quý IV năm 2017 của HĐND phường Giang Biên

Ngày đăng 27/10/2017 | 08:57  | Lượt xem: 127
Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 44 Quý IV năm 2017 của HĐND phường Giang Biên

Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 43 Quý IV năm 2017 của HĐND phường Giang Biên

Ngày đăng 20/10/2017 | 08:37  | Lượt xem: 120
Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 43 Quý IV năm 2017 của HĐND phường Giang Biên

Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 42 quý IV năm 2017

Ngày đăng 13/10/2017 | 03:59  | Lượt xem: 122
Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 42 quý IV năm 2017 của đại biểu HĐND phường Giang Biên

Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 41 quý IV năm 2017

Ngày đăng 06/10/2017 | 05:00  | Lượt xem: 112
Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 41 quý IV năm 2017 của HĐND phường Giang Biên

Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 40 quý IV năm 2017

Ngày đăng 29/09/2017 | 04:58  | Lượt xem: 122
Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 40 quý IV năm 2017 của HĐND phường Giang Biên

Thông báo lịch trực tiếp dân quý IV năm 2017 của HĐND phường Giang Biên

Ngày đăng 29/09/2017 | 04:56  | Lượt xem: 104
Thông báo lịch trực tiếp dân quý IV năm 2017 của HĐND phường Giang Biên

Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 39 Quý III năm 2017

Ngày đăng 22/09/2017 | 05:01  | Lượt xem: 104
Lịch trực tiếp dân tuần 39 Quý III năm 2017 của Đại biểu HĐND phường

Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 38 Quý III năm 2017

Ngày đăng 18/09/2017 | 08:27  | Lượt xem: 117
Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 38 Quý III năm 2017 của đại biểu HĐND phường