Lịch tiếp công dân

Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 28 Quý III năm 2018 của HĐND phường Giang Biên

Ngày đăng 06/07/2018 | 03:49  | Lượt xem: 143
Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 28 Quý III năm 2018 của HĐND phường Giang Biên

Lịch trực tiếp công dân Quý III/2018 của Chủ tịch UBND phường

Ngày đăng 02/07/2018 | 02:28  | Lượt xem: 130
Lịch trực tiếp công dân Quý III/2018 của Chủ tịch UBND phường

Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 27 Quý III năm 2018 của HĐND phường Giang Biên

Ngày đăng 29/06/2018 | 05:52  | Lượt xem: 116
Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 27 Quý III năm 2018 của HĐND phường Giang Biên

Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 25 Quý II năm 2018 của HĐND phường Giang Biên

Ngày đăng 15/06/2018 | 09:01  | Lượt xem: 158
Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 25 Quý II năm 2018 của HĐND phường Giang Biên

Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 24 Quý II năm 2018 của HĐND phường Giang Biên

Ngày đăng 08/06/2018 | 05:47  | Lượt xem: 127
Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 24 Quý II năm 2018 của HĐND phường Giang Biên

Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 22 Quý II năm 2018 của HĐND phường Giang Biên

Ngày đăng 25/05/2018 | 05:27  | Lượt xem: 113
Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 22 Quý II năm 2018 của HĐND phường Giang Biên

Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 20 Quý II năm 2018 của HĐND phường

Ngày đăng 11/05/2018 | 05:10  | Lượt xem: 135
Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 20 Quý II năm 2018 của HĐND phường

Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 19 Quý II năm 2018 của HĐND phường

Ngày đăng 07/05/2018 | 08:47  | Lượt xem: 129
Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 19 Quý II năm 2018 của đại biểu HĐND phường

Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 17 Quý II năm 2018 của HĐND phường Giang Biên

Ngày đăng 20/04/2018 | 05:41  | Lượt xem: 121
Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 17 Quý II năm 2018 của HĐND phường Giang Biên

Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 16 quý II năm 2018 của HĐND phường Giang Biên

Ngày đăng 13/04/2018 | 04:59  | Lượt xem: 131
Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 16 quý II năm 2018 của HĐND phường Giang Biên

Thông báo lịch trực tiếp công dân tuần 15 Quý II năm 2018 của HĐND phường

Ngày đăng 06/04/2018 | 08:35  | Lượt xem: 121
Thông báo lịch trực tiếp công dân tuần 15 Quý II năm 2018 của HĐND phường

Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 14 Quý II năm 2018 của HĐND phường Giang Biên

Ngày đăng 29/03/2018 | 03:34  | Lượt xem: 134
Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 14 Quý II năm 2018 của HĐND phường Giang Biên

Thông báo lịch trực tiếp dân quý II năm 2018 của HĐND phường Giang Biên

Ngày đăng 27/03/2018 | 09:40  | Lượt xem: 125
Thông báo lịch trực tiếp dân quý II năm 2018 của HĐND phường Giang Biên

Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 13 Quý I năm 2018 của HĐND phường Giang Biên

Ngày đăng 23/03/2018 | 05:13  | Lượt xem: 120
Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 13 Quý I năm 2018 của đại biểu HĐND phường Giang Biên

Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 12 Quý I năm 2018 của HĐND phường Giang Biên

Ngày đăng 16/03/2018 | 11:03  | Lượt xem: 132
Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 12 Quý I năm 2018 của HĐND phường Giang Biên

Lịch trực tiếp công dân Quý II/2018 của Chủ tịch UBND phường

Ngày đăng 09/03/2018 | 04:31  | Lượt xem: 135
Lịch trực tiếp công dân Quý II/2018 của Chủ tịch UBND phường

Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 11 Quý I năm 2018 của HĐND phường Giang Biên

Ngày đăng 09/03/2018 | 03:48  | Lượt xem: 131
Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 11 Quý I năm 2018 của HĐND phường Giang Biên

Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 10 Quý I năm 2018 của HĐND phường Giang Biên

Ngày đăng 02/03/2018 | 04:23  | Lượt xem: 112
Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 10 Quý I năm 2018 của đại biểu HĐND phường Giang Biên

Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 09 Quý I năm 2018 của HĐND phường Giang Biên

Ngày đăng 26/02/2018 | 08:07  | Lượt xem: 133
Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 09 Quý I năm 2018 của đại biểu HĐND phường Giang Biên

Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 07 Quý I năm 2018 của HĐND phường Giang Biên

Ngày đăng 09/02/2018 | 03:50  | Lượt xem: 139
Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 07 Quý I năm 2018 của đại biểu HĐND phường Giang Biên