Lịch tiếp công dân

Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 49 quý IV năm 2018

Ngày đăng 30/11/2018 | 02:48  | Lượt xem: 88
Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 49 quý IV năm 2018

Thông báo Lịch trực tiếp dân tuần 48 Quý IV năm 2018

Ngày đăng 30/11/2018 | 11:31  | Lượt xem: 111
Thông báo Lịch trực tiếp dân tuần 48 Quý IV năm 2018

Thông báo Lịch trực tiếp dân tuần 47 Quý IV năm 2018

Ngày đăng 30/11/2018 | 11:30  | Lượt xem: 118
Thông báo Lịch trực tiếp dân tuần 47 Quý IV năm 2018

Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 46 quý IV năm 2018 HĐND phường Giang Biên

Ngày đăng 12/11/2018 | 09:31  | Lượt xem: 144
Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 46 quý IV năm 2018 HĐND phường Giang Biên

Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 45 quý IV năm 2018

Ngày đăng 02/11/2018 | 04:43  | Lượt xem: 133
Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 45 quý IV năm 2018

Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 44 quý IV năm 2018

Ngày đăng 26/10/2018 | 05:06  | Lượt xem: 114
Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 44 quý IV năm 2018

Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 43/2018 của HĐND phường Giang Biên

Ngày đăng 22/10/2018 | 09:04  | Lượt xem: 124
Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 43/2018 của HĐND phường Giang Biên

Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 42 Quý IV năm 2018 của HĐND phường Giang Biên

Ngày đăng 12/10/2018 | 04:10  | Lượt xem: 169
Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 42 Quý IV năm 2018 của HĐND phường Giang Biên

Thông báo lịch trực tiếp công dân Quý IV/2018 của Chủ tịch UBND phường

Ngày đăng 10/10/2018 | 03:07  | Lượt xem: 105
Thông báo lịch trực tiếp công dân Quý IV/2018 của Chủ tịch UBND phường

Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 40 Quý IV năm 2018 của HĐND phường Giang Biên

Ngày đăng 27/09/2018 | 04:47  | Lượt xem: 116
Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 40 Quý IV năm 2018 của HĐND phường Giang Biên

Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 39 Quý III năm 2018 của HĐND phường Giang Biên

Ngày đăng 21/09/2018 | 03:58  | Lượt xem: 121
Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 39 Quý III năm 2018 của HĐND phường Giang Biên

Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 38 Quý III năm 2018 của HĐND phường Giang Biên

Ngày đăng 14/09/2018 | 02:32  | Lượt xem: 134
Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 38 Quý III năm 2018 của HĐND phường Giang Biên

Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 37 Quý III năm 2018 của HĐND phường Giang Biên

Ngày đăng 06/09/2018 | 05:11  | Lượt xem: 125
Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 37 Quý III năm 2018 của HĐND phường Giang Biên

Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 35 Quý III năm 2018 của HĐND phường Giang Biên

Ngày đăng 24/08/2018 | 10:59  | Lượt xem: 115
Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 35 Quý III năm 2018 của HĐND phường Giang Biên

Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 34 Quý III năm 2018 của HĐND phường Giang Biên

Ngày đăng 20/08/2018 | 08:03  | Lượt xem: 118
Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 34 Quý III năm 2018 của HĐND phường Giang Biên

Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 33 Quý III năm 2018 của HĐND phường Giang Biên

Ngày đăng 13/08/2018 | 11:12  | Lượt xem: 142
Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 33 Quý III năm 2018 của HĐND phường Giang Biên

Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 32 Quý III năm 2018 của HĐND phường Giang Biên

Ngày đăng 03/08/2018 | 11:27  | Lượt xem: 119
Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 32 Quý III năm 2018 của HĐND phường Giang Biên

Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 31 Quý III năm 2018 của HĐND phường Giang Biên

Ngày đăng 27/07/2018 | 04:21  | Lượt xem: 156
Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 31 Quý III năm 2018 của HĐND phường Giang Biên

Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 30 Quý III năm 2018 của HĐND phường Giang Biên

Ngày đăng 20/07/2018 | 03:23  | Lượt xem: 161
Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 30 Quý III năm 2018 của HĐND phường Giang Biên

Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 29 Quý III năm 2018 của HĐND phường Giang Biên

Ngày đăng 13/07/2018 | 11:26  | Lượt xem: 112
Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 29 Quý III năm 2018 của HĐND phường Giang Biên