Lịch tiếp công dân

Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 38 quý III năm 2019 của HĐND phường Giang Biên

Ngày đăng 19/09/2019 | 04:19  | Lượt xem: 45
Xem chi tiết tại đây

Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 37 quý III năm 2019 của HĐND phường Giang Biên

Ngày đăng 19/09/2019 | 04:18  | Lượt xem: 47
Xem chi tiết tại đây

Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 36 quý III năm 2019 của HĐND phường Giang Biên

Ngày đăng 05/09/2019 | 05:45  | Lượt xem: 40
Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 36 quý III năm 2019 của HĐND phường Giang Biên

Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 33 quý III năm 2019 của HĐND phường Giang Biên

Ngày đăng 05/09/2019 | 05:32  | Lượt xem: 32
hông báo lịch trực tiếp dân tuần 33 quý III năm 2019 của HĐND phường Giang Biên

Thông báo Lịch trực tiếp công dân tuần 35 Quý III năm 2019

Ngày đăng 22/08/2019 | 04:25  | Lượt xem: 68
Thông báo Lịch trực tiếp công dân tuần 35 Quý III năm 2019

Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 34 quý III năm 2019 của HĐND phường Giang Biên

Ngày đăng 16/08/2019 | 04:53  | Lượt xem: 74
Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 34 quý III năm 2019 của HĐND phường Giang Biên

Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 32 quý III năm 2019 của HĐND phường Giang Biên

Ngày đăng 02/08/2019 | 11:26  | Lượt xem: 56
Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 32 quý III năm 2019 của HĐND phường Giang Biên

Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 31 quý III năm 2019 của HĐND phường Giang Biên

Ngày đăng 26/07/2019 | 04:36  | Lượt xem: 52
Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 31 quý III năm 2019 của HĐND phường Giang Biên

Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 30 quý III năm 2019 của HĐND phường Giang Biên

Ngày đăng 19/07/2019 | 03:41  | Lượt xem: 49
Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 30 quý III năm 2019 của HĐND phường Giang Biên

Thông báo lịch trực tiêp dân tuần 29 quý III năm 2019 của HĐND phường Giang Biên

Ngày đăng 12/07/2019 | 02:51  | Lượt xem: 60
Thông báo lịch trực tiêp dân tuần 29 quý III năm 2019 của HĐND phường Giang Biên

Lịch trực itiếp công dân Quý III/2019 của Chủ tịch UBND phường

Ngày đăng 08/07/2019 | 05:49  | Lượt xem: 57
Lịch trực itiếp công dân Quý III/2019 của Chủ tịch UBND phường

Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 28 quý III năm 2019 của HĐND phường Giang Biên

Ngày đăng 05/07/2019 | 04:33  | Lượt xem: 42
Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 28 quý III năm 2019 của HĐND phường Giang Biên

Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 27 quý III năm 2019 của HDND phường Giang Biên

Ngày đăng 28/06/2019 | 05:07  | Lượt xem: 52
Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 27 quý III năm 2019 của HDND phường Giang Biên

Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 25 quý II năm 2019 của HĐND phường Giang Biên

Ngày đăng 24/06/2019 | 08:59  | Lượt xem: 48
Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 25 quý II năm 2019 của HĐND phường Giang Biên

Thông báo lịch trực tiếp dân tuấn 24 quý II năm 2019 của HĐND phường Giang Biên

Ngày đăng 11/06/2019 | 04:14  | Lượt xem: 52
Thông báo lịch trực tiếp dân tuấn 24 quý II năm 2019 của HĐND phường Giang Biên

Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 23 quý II năm 2019 của HĐND phường Giang Biên

Ngày đăng 03/06/2019 | 05:09  | Lượt xem: 41
Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 23 quý II năm 2019 của HĐND phường Giang Biên

Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 22 quý II năm 2019 của HĐND phường Giang Biên

Ngày đăng 25/05/2019 | 04:46  | Lượt xem: 54
Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 22 quý II năm 2019 của HĐND phường Giang Biên

Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 21 quý II năm 2019 của HĐND phường Giang Biên

Ngày đăng 20/05/2019 | 08:51  | Lượt xem: 37
Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 21 quý II năm 2019 của HĐND phường Giang Biên

Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 20 quý II năm 2019 của HĐND phường Giang Biên

Ngày đăng 13/05/2019 | 09:58  | Lượt xem: 60
Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 20 quý II năm 2019 cảu HĐND phường Giang Biên

Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 19 quý II năm 2019 của HDDND phường

Ngày đăng 04/05/2019 | 11:26  | Lượt xem: 55
Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 19 quý II năm 2019 của HDDND phường