Lịch tiếp công dân

Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 08 quý I năm 2020 của HĐND phường Giang Biên

Ngày đăng 05/06/2020 | 11:21  | Lượt xem: 33
Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 08 quý I năm 2020 của HĐND phường Giang Biên Xem chi tiết tại đây:

Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 07 quý I năm 2020 của HĐND phường Giang Biên

Ngày đăng 05/06/2020 | 11:15  | Lượt xem: 26
Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 07 quý I năm 2020 của HĐND phường Giang Biên Xem chi tiết tại đây:

Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 06 quý I năm 2020 của HĐND phường Giang Biên

Ngày đăng 05/06/2020 | 11:13  | Lượt xem: 27
Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 06 quý I năm 2020 của HĐND phường Giang Biên Xem chi tiết tại đây:

Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 04 quý I năm 2020 của HĐND phường Giang Biên

Ngày đăng 05/06/2020 | 11:11  | Lượt xem: 29
Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 04 quý I năm 2020 của HĐND phường Giang Biên Xem chi tiết tại đây:

Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 03 quý I năm 2020 của HĐND phường Giang Biên

Ngày đăng 05/06/2020 | 11:10  | Lượt xem: 23
Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 03 quý I năm 2020 của HĐND phường Giang Biên Xem chi tiết tại đây:

Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 02 quý I năm 2020 của HĐND phường Giang Biên

Ngày đăng 05/06/2020 | 10:58  | Lượt xem: 12
Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 02 quý I năm 2020 của HĐND phường Giang Biên Xem chi tiết tại đây:

Thông báo lịch trực tiếp dân quý I năm 2020 của HĐND phường Giang Biên

Ngày đăng 05/06/2020 | 10:55  | Lượt xem: 14
Thông báo lịch trực tiếp dân quý I năm 2020 của HĐND phường Giang Biên Xem chi tiết tại đây :

Thông báo lịch trực tiếp công dân Quý II/2020 của Chủ tịch UBND phường Giang Biên

Ngày đăng 10/04/2020 | 11:26  | Lượt xem: 76
Thông báo lịch trực tiếp công dân Quý II/2020 của Chủ tịch UBND phường Giang Biên

Lịch trực tiếp công dân của Đồng chí Bí thư Đảng ủy phường năm 2020

Ngày đăng 31/12/2019 | 03:57  | Lượt xem: 74
Thực hiện Quy định số 11-QĐi/TW ngày 18/2/2019 của Ban chấp hành trung ương về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý phản ánh, kiến nghị...

Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 48 quý IV năm 2019 của HĐND phường Giang Biên

Ngày đăng 29/11/2019 | 09:12  | Lượt xem: 78
Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 48 quý IV năm 2019 của HĐND phường Giang Biên

Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 47 quý IV năm 2019 của HĐND phường Giang Biên

Ngày đăng 29/11/2019 | 09:10  | Lượt xem: 69
Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 47 quý IV năm 2019 của HĐND phường Giang Biên

Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 46 quý IV năm 2019 của HĐND phường Giang Biên

Ngày đăng 14/11/2019 | 02:18  | Lượt xem: 91
Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 46 quý IV năm 2019 của HĐND phường Giang Biên

Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 45 quý IV năm 2019 của HĐND phường Giang Biên

Ngày đăng 14/11/2019 | 02:17  | Lượt xem: 88
Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 45 quý IV năm 2019 của HĐND phường Giang Biên

Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 44 quý IV năm 2019 của HĐND phường Giang Biên

Ngày đăng 25/10/2019 | 03:20  | Lượt xem: 69
Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 44 quý IV năm 2019 của HĐND phường Giang Biên

Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 43 quý IV năm 2019 của HĐND phường Giang Biên

Ngày đăng 24/10/2019 | 03:32  | Lượt xem: 49
Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 43 quý IV năm 2019 của HĐND phường Giang Biên

Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 41 quý IV năm 2019 của HĐND phường Giang Biên

Ngày đăng 08/10/2019 | 10:35  | Lượt xem: 56
Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 41 quý IV năm 2019 của HĐND phường Giang Biên

Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 40 quý IV năm 2019 của HĐND phường Giang Biên

Ngày đăng 01/10/2019 | 02:57  | Lượt xem: 37
Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 40 quý IV năm 2019 của HĐND phường Giang Biên

Thông báo lịch trực tiếp dân Quý IV năm 2019 của HĐND phường Giang Biên

Ngày đăng 01/10/2019 | 02:39  | Lượt xem: 42
Thông báo lịch trực tiếp dân Quý IV năm 2019 của HĐND phường Giang Biên

Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 39 quý III năm 2019 của HĐND phường Giang Biên

Ngày đăng 01/10/2019 | 02:32  | Lượt xem: 39
Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 39 quý III năm 2019 của HĐND phường Giang Biên

Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 39 quý III năm 2019 của HĐND phường Giang Biên

Ngày đăng 23/09/2019 | 04:48  | Lượt xem: 43
Thông báo xem chi tiết tại đây