Lịch tiếp công dân

Lịch trực tiếp công dân của UBND phường tháng 9/2015

Ngày đăng 30/10/2015 | 03:23  | Lượt xem: 32
Thông báo Lịch trực tiếp công dân của UBND phường tháng 9/2015.

Thông báo Lịch trực tiếp dân quý IV năm 2015 của HĐND phường Giang Biên

Ngày đăng 05/10/2015 | 09:45  | Lượt xem: 46
Thông báo Lịch trực tiếp dân quý IV năm 2015 của HĐND phường Giang Biên.

Thông báo Lịch trực tiếp công dân của UBND phường tháng 10 năm 2015

Ngày đăng 05/10/2015 | 09:13  | Lượt xem: 48
Thông báo Lịch trực tiếp công dân của UBND phường tháng 10 năm 2015

Thông báo lịch tiếp công dân UBND phường Giang Biên tháng 8 năm 2015

Ngày đăng 05/08/2015 | 02:40  | Lượt xem: 44
Thông báo lịch tiếp công dân UBND phường Giang Biên tháng 8 năm 2015.

Thông báo lịch trực tiếp dân quý III năm 2015 của HĐND phường

Ngày đăng 31/07/2015 | 07:56  | Lượt xem: 63
Thường trực HĐND phường Giang Biên thông báo lịch trực tiếp dân quý III năm 2015

Lịch trực tiếp công dân của UBND phường tháng 7 năm 2015.

Ngày đăng 06/07/2015 | 12:00  | Lượt xem: 44
Lịch trực tiếp công dân của UBND phường tháng 7 năm 2015.