Lịch tiếp công dân

Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 15 quý II năm 2017

Ngày đăng 05/04/2017 | 10:41  | Lượt xem: 252
Lịch trực tiếp dân tuần 15 quý II năm 2017

Lịch trực tiếp công dân Quý II/2017 của Chủ tịch UBND phường

Ngày đăng 04/04/2017 | 08:15  | Lượt xem: 457
Lịch tiếp dân của chủ tịch UBND phường Quý II năm 2017

Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 14 quý II năm 2017

Ngày đăng 30/03/2017 | 05:01  | Lượt xem: 188
Llịch trực tiếp dân tuần 14 quý II năm 2017

Thông báo Lịch trực tiếp dân quý II năm 2017

Ngày đăng 23/03/2017 | 01:56  | Lượt xem: 218
Thông báo Lịch trực tiếp dân quý II năm 2017

Thông báo Lịch trực tiếp dân tuần 13 quý I năm 2017

Ngày đăng 23/03/2017 | 01:52  | Lượt xem: 198
Lịch trực tiếp dân tuần 13 quý I năm 2017

Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 12 Quý I năm 2017

Ngày đăng 17/03/2017 | 10:22  | Lượt xem: 161
Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 12 Quý I năm 2017

Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 11 Quý I năm 2017

Ngày đăng 09/03/2017 | 09:39  | Lượt xem: 189
Lịch trực tiếp dân tuần 11 Quý I năm 2017

Thông báo lịch trực tiếp công dân tuần 10 quý I năm 2017

Ngày đăng 02/03/2017 | 08:51  | Lượt xem: 101
Lịch trực tiếp công dân tuần 10 quý I năm 2017

Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 09 Quý I năm 2017

Ngày đăng 23/02/2017 | 01:54  | Lượt xem: 110
Lịch trực tiếp dân tuần 09 Quý I năm 2017

Thông báo lịch trực tiếp dân của Đại biểu HĐND phường tuần 08/2017

Ngày đăng 16/02/2017 | 10:49  | Lượt xem: 127
Lịch trực tiếp dân của Đại biểu HĐND phường tuần 08/2017

Thông báo lịch trực tiếp dân của Đại biểu HĐND phường tuần 07/2017

Ngày đăng 09/02/2017 | 10:47  | Lượt xem: 79
Lịch trực tiếp dân của Đại biểu HĐND phường tuần 07/2017

Thông báo lịch trực tiếp dân của Đại biểu HĐND phường tuần 06/2017

Ngày đăng 02/02/2017 | 10:40  | Lượt xem: 71
Lịch tiếp dân của Đại biểu HĐND phường tuần 06/2017

Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 04 Quý I năm 2017 của HĐND phường Giang Biên

Ngày đăng 20/01/2017 | 01:53  | Lượt xem: 77
Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 04 Quý I năm 2017 của HĐND phường Giang Biên

Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 03 Quý I năm 2017 của HĐND phường Giang Biên

Ngày đăng 12/01/2017 | 10:54  | Lượt xem: 224
Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 03 Quý I năm 2017 của HĐND phường Giang Biên

Thông báo thay đổi lịch trực tiếp dân của lãnh đạo tuần 02/2017

Ngày đăng 09/01/2017 | 06:24  | Lượt xem: 299
Thông báo thay đổi lịch trực tiếp dân của lãnh đạo tuần 02/2017

Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 42 Quý IV năm 2016 của HĐND phường Giang Biên

Ngày đăng 13/10/2016 | 08:37  | Lượt xem: 113
Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 42 Quý IV năm 2016

Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 41

Ngày đăng 06/10/2016 | 08:09  | Lượt xem: 64
Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 41 quý IV

Thông báo lịch trực tiếp dân Quý IV năm 2016 của Chủ tịch UBND phường

Ngày đăng 03/10/2016 | 10:50  | Lượt xem: 124
Thông báo lịch trực tiếp dân Quý IV năm 2016 của Chủ tịch UBND phường

Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 30

Ngày đăng 29/09/2016 | 10:46  | Lượt xem: 77
Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 30 Quý III năm 2016 của HĐND phường Giang Biên.

Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 40

Ngày đăng 28/09/2016 | 02:02  | Lượt xem: 66
Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 40