Lịch tiếp công dân

Thông báo lịch trực tiếp công dân Quý III/2021 của chủ tịch UBND phường

Ngày đăng 11/06/2021 | 10:15  | Lượt xem: 58
Lịch trực tiếp công dân quý III/2021 của chủ tịch UBND phường

Lịch trực tiếp dân tuần 19 Quý II năm 2021

Ngày đăng 12/05/2021 | 09:53  | Lượt xem: 83
Xem chi tiết tại đây:

Lịch trực tiếp dân tuần 17 Quý iI năm 2021

Ngày đăng 23/04/2021 | 08:49  | Lượt xem: 75
Xem chi tiết tại đây:

Lịch trực tiếp dân tuần 16 quý II năm 2021

Ngày đăng 19/04/2021 | 02:43  | Lượt xem: 97
Xem chi tiết tại đây:

Lịch tiếp công dân tuần 15 quý II năm 2021

Ngày đăng 09/04/2021 | 08:18  | Lượt xem: 82
Xem chi tiết tại đây:

Lịch tiếp công dân tuần 14 quý II năm 2021

Ngày đăng 02/04/2021 | 10:32  | Lượt xem: 78
Xem chi tiết tại đây:

Thông báo lịch trực tiếp công dân Quý II/2021 của chủ tịch UBND phường

Ngày đăng 30/03/2021 | 09:54  | Lượt xem: 100
Lịch trực tiếp công dân quý II/2021 của chủ tịch UBND phường

Lịch trực tiếp dân tuần 13 Quý I năm 2021

Ngày đăng 26/03/2021 | 08:31  | Lượt xem: 91
Xem chi tiết tại đây:

Lịch tiếp công dân tuần 12 quý I năm 2021

Ngày đăng 19/03/2021 | 09:15  | Lượt xem: 72
Xem chi tiết tại đây:

Lịch trực tiếp dân tuần 11 Quý I năm 2021

Ngày đăng 12/03/2021 | 02:50  | Lượt xem: 95
Xem chi tiết tại đây:

Lịch trực tiếp dân tuần 10 Quý I năm 2021

Ngày đăng 05/03/2021 | 03:21  | Lượt xem: 94
Xem chi tiết tại đây:

Lịch trực tiếp dân tuần 09 Quý I năm 2021

Ngày đăng 26/02/2021 | 10:28  | Lượt xem: 65
Xem chi tiết tại đây:

Lịch trực tiếp dân tuần 08 Quý I năm 2021

Ngày đăng 19/02/2021 | 10:34  | Lượt xem: 73
Xem chi tiết tại đây:

Lịch tiếp công dân tuần 05 quý I năm 2021

Ngày đăng 05/02/2021 | 11:22  | Lượt xem: 95
Xem chi tiết tại đây:

Lịch trực tiếp dân tuần 05 Quý I năm 2021

Ngày đăng 29/01/2021 | 11:19  | Lượt xem: 108
Xem chi tiết tại đây:

Lịch tiếp công dân tuần 04 quý I năm 2021

Ngày đăng 22/01/2021 | 05:03  | Lượt xem: 70
Xem chi tiết tại đây:

Lịch trực tiếp dân tuần 03 Quý I năm 2021

Ngày đăng 18/01/2021 | 02:48  | Lượt xem: 85
Xem chi tiết tại đây:

Lịch tiếp công dân tuần 02 quý I năm 2021

Ngày đăng 08/01/2021 | 03:17  | Lượt xem: 87
Xem chi tiết tại đây:

Lịch trực tiếp dân tuần 01 Quý I năm 2021

Ngày đăng 04/01/2021 | 02:31  | Lượt xem: 97
Xem chi tiết tại đây:

Lịch trực tiếp dân quý I năm 2021 của HĐND phường

Ngày đăng 04/01/2021 | 02:28  | Lượt xem: 96
Xem chi tiết tại đây: