Lịch tiếp công dân

Lịch tiếp công dân tuần 04 quý I năm 2021

Ngày đăng 22/01/2021 | 05:03  | Lượt xem: 5
Xem chi tiết tại đây:

Lịch trực tiếp dân tuần 03 Quý I năm 2021

Ngày đăng 18/01/2021 | 02:48  | Lượt xem: 12
Xem chi tiết tại đây:

Lịch tiếp công dân tuần 02 quý I năm 2021

Ngày đăng 08/01/2021 | 03:17  | Lượt xem: 21
Xem chi tiết tại đây:

Lịch trực tiếp dân tuần 01 Quý I năm 2021

Ngày đăng 04/01/2021 | 02:31  | Lượt xem: 28
Xem chi tiết tại đây:

Lịch trực tiếp dân quý I năm 2021 của HĐND phường

Ngày đăng 04/01/2021 | 02:28  | Lượt xem: 27
Xem chi tiết tại đây:

Thông báo lịch trực tiếp công dân Quý I/2021 của chủ tịch UBND phường

Ngày đăng 30/12/2020 | 01:19  | Lượt xem: 25
Thông báo lịch trực tiếp công dân Quý I/2021 của chủ tịch UBND phường

Thông báo Lịch trực tiếp dân tuần 53 quý IV năm 2020

Ngày đăng 29/12/2020 | 04:03  | Lượt xem: 22
Xem chi tiết tại đây:

Thông báo Lịch trực tiếp dân tuần 52 quý IV năm 2020

Ngày đăng 29/12/2020 | 04:01  | Lượt xem: 22
Xem chi tiết tại đây:

Lịch trực tiếp công dân của đ/c Bí thư Đảng ủy phường năm 2021

Ngày đăng 18/12/2020 | 05:11  | Lượt xem: 28
Thông báo Lịch tiếp công dân của Bí thư Đảng ủy phường năm 2021

Lịch trực tiếp dân tuần 52 Quý IV năm 2020

Ngày đăng 18/12/2020 | 02:31  | Lượt xem: 23
Xem chi tiết tại đây:

Thông báo Lịch trực tiếp dân tuần 51 quý IV năm 2020

Ngày đăng 11/12/2020 | 02:39  | Lượt xem: 22
Xem chi tiết tại đây:

Thông báo Lịch trực tiếp dân tuần 50 quý IV năm 2020

Ngày đăng 04/12/2020 | 03:34  | Lượt xem: 55
Xem chi tiết tại đây:

Thông báo Lịch trực tiếp dân tuần 49 quý IV năm 2020

Ngày đăng 27/11/2020 | 03:50  | Lượt xem: 56
Xem chi tiết tại đây:

Thông báo Lịch trực tiếp dân tuần 48 quý IV năm 2020

Ngày đăng 23/11/2020 | 09:56  | Lượt xem: 62
Xem chi tiết tại đây:

Thông báo Lịch trực tiếp dân tuần 47 quý IV năm 2020

Ngày đăng 19/11/2020 | 04:09  | Lượt xem: 52
Xem chi tiết tại đây:

Thông báo Lịch trực tiếp dân tuần 46 quý IV năm 2020

Ngày đăng 06/11/2020 | 05:15  | Lượt xem: 51
Xem chi tiết tại đây:

Thông báo Lịch trực tiếp dân tuần 45 quý IV năm 2020

Ngày đăng 02/11/2020 | 01:43  | Lượt xem: 43
Xem chi tiết tại đây:

Lịch trực tiếp dân tuần 44 Quý IV năm 2020

Ngày đăng 23/10/2020 | 09:25  | Lượt xem: 38
Xem chi tiết tại đây:

Thông báo Lịch trực tiếp dân tuần 43 quý IV năm 2020

Ngày đăng 16/10/2020 | 09:35  | Lượt xem: 30
Xem chi tiết tại đây:

Lịch trực tiếp dân tuần 42 Quý IV năm 2020

Ngày đăng 09/10/2020 | 11:01  | Lượt xem: 39
Xem chi tiết tại đây: