Lịch tiếp công dân

Thông báo Lịch trực tiếp dân tuần 49 quý IV năm 2020

Ngày đăng 27/11/2020 | 03:50  | Lượt xem: 21
Xem chi tiết tại đây:

Thông báo Lịch trực tiếp dân tuần 48 quý IV năm 2020

Ngày đăng 23/11/2020 | 09:56  | Lượt xem: 27
Xem chi tiết tại đây:

Thông báo Lịch trực tiếp dân tuần 47 quý IV năm 2020

Ngày đăng 19/11/2020 | 04:09  | Lượt xem: 26
Xem chi tiết tại đây:

Thông báo Lịch trực tiếp dân tuần 46 quý IV năm 2020

Ngày đăng 06/11/2020 | 05:15  | Lượt xem: 34
Xem chi tiết tại đây:

Thông báo Lịch trực tiếp dân tuần 45 quý IV năm 2020

Ngày đăng 02/11/2020 | 01:43  | Lượt xem: 26
Xem chi tiết tại đây:

Lịch trực tiếp dân tuần 44 Quý IV năm 2020

Ngày đăng 23/10/2020 | 09:25  | Lượt xem: 26
Xem chi tiết tại đây:

Thông báo Lịch trực tiếp dân tuần 43 quý IV năm 2020

Ngày đăng 16/10/2020 | 09:35  | Lượt xem: 21
Xem chi tiết tại đây:

Lịch trực tiếp dân tuần 42 Quý IV năm 2020

Ngày đăng 09/10/2020 | 11:01  | Lượt xem: 29
Xem chi tiết tại đây:

Thông báo Lịch trực tiếp dân tuần 41 quý IV năm 2020

Ngày đăng 02/10/2020 | 04:35  | Lượt xem: 34
Xem chi tiết tại đây:

Lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND phường Quý IV năm 2020

Ngày đăng 02/10/2020 | 11:31  | Lượt xem: 42
Lịch tiếp công dân Quý IV năm 2020 của Chủ tịch UBND phường Giang Biên

Thông báo lịch trực tiếp dân quý IV năm 2020 của HĐND phường Giang Biên

Ngày đăng 30/09/2020 | 04:01  | Lượt xem: 22
Xem chi tiết tại đây:

Thông báo Lịch trực tiếp dân tuần 40 quý III năm 2020

Ngày đăng 28/09/2020 | 01:44  | Lượt xem: 40
Xem chi tiết tại đây:

Thông báo Lịch trực tiếp dân tuần 39 quý III năm 2020

Ngày đăng 21/09/2020 | 09:33  | Lượt xem: 68
Xem chi tiết tại đây:

Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 38 quý III năm 2020 của HĐND phường Giang Biên

Ngày đăng 11/09/2020 | 02:28  | Lượt xem: 56
Xem chi tiết tại đây:

Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 36 quý III năm 2020 của HĐND phường Giang Biên

Ngày đăng 28/08/2020 | 10:33  | Lượt xem: 54
Xem chi tiết tại đây:

Lịch trực tiếp dân tuần 35 Quý III năm 2020

Ngày đăng 21/08/2020 | 10:55  | Lượt xem: 59
Xem chi tiết tại đây:

Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 34 quý III năm 2020 của HĐND phường Giang Biên

Ngày đăng 14/08/2020 | 04:01  | Lượt xem: 63
Xem chi tiết tại đây:

Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 31 năm 2020 của HĐND phường Giang Biên

Ngày đăng 11/08/2020 | 09:47  | Lượt xem: 56
Xem chi tiết tại đây:

Thông báo lịch trực tiếp dân tuần 30 năm 2020 của HĐND phường Giang Biên

Ngày đăng 11/08/2020 | 09:46  | Lượt xem: 55
Xem chi tiết tại đây:

Thông báo lịch trực tiếp dân tuần29 năm 2020 của HĐND phường Giang Biên

Ngày đăng 11/08/2020 | 09:45  | Lượt xem: 54
Xem chi tiết tại đây: