Lịch công tác tuần

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
Số 41-LT/ĐU Lịch công tác tuần 41/2018 của BTV Đảng ủy, TT HĐND, UBND, UB MTTQ, Trưởng các đoàn thể CT-XH phường 08/10/2018
Số 40-LT/ĐU Lịch công tác của BTV Đảng ủy, TT HĐND, UBND, UB MTTQ, Trưởng các đoàn thể CT-XH phường 01/10/2018
Số 39-LT/ĐU Lịch công tác tuần 39/2018 của BTV Đảng ủy, TT HĐND, UBND, UB MTTQ, Trưởng các đoàn thể CT-XH phường 24/09/2018
Số 38-LT/ĐU Lịch công tác tuần của BTV Đảng ủy, TT HĐND, UBND, UB MTTQ, Trưởng các đoàn thể CT-XH phường 17/09/2018
Số 37-LT/ĐU Lịch công tác tuần 37/2018 của BTV Đảng ủy, TT HĐND, UBND, UB MTTQ, Trưởng các đoàn thể CT-XH phường 10/09/2018
Số 36-LT/ĐU Lịch công tác tuần 36/2018 của BTV Đảng ủy, TT HĐND, UBND, UB MTTQ, trưởng các đoàn thể CT-XH phường 04/09/2018
Số 35-LT/ĐU Lịch công tác tuần 35/2018 của BTV ĐU, TT HĐND, UBND, UB MTTQ, Trưởng các đoàn thể CT-XH phường 27/08/2018
Số 34-LT/ĐU Lịch công tác tuần 34/2018 của BTV Đảng ủy, TT HĐND, UBND, UB MTTQ, trưởng các đoàn thể CT-XH phường 20/08/2018
Số 33-LT/ĐU Lịch công tác tuần 33/2018 của BTV ĐU, TT HĐND, UBND, UB MTTQ, Trưởng các đoàn thể chính trị xã hội phường 13/08/2018
Số 32-LT/ĐU Lịch công tác tuần 32/2018 của BTV Đảng ủy, TT HĐND, UBND, UB MTTQ, Trưởng các đoàn thể CT-XH phường 06/08/2018
Số 31-LT/ĐU Lịch công tác tuần 31/2018 của BTV Đảng ủy, TT HĐND, UBND, UB MTTQ, Trưởng các đoàn thể CT-XH phường 30/07/2018
Số 30-LT/ĐU Lịch công tác tuần 30/2018 của BTV ĐU, TT HĐND, UBND, UB MTTQ, Trưởng các đoàn thể CT-XH phường 23/07/2018
Số 29-LT/ĐU Lịch công tác tuần 29/2018 của BTV Đảng ủy, TT HĐND, UBND, UB MTTQ, trưởng các đoàn thể CT-XH phường 16/07/2018
Số 28-LT/ĐU Lịch công tác tuần 28/2018 của BTV Đảng ủy, TT HĐND, UBND, UB MTTQ trưởng các đoàn thể CT-XH phường 09/07/2018
Số 27-LT/ĐU Lịch công tác tuần 27/2018 của BTV Đảng ủy, TT HĐND, UBND, UB MTTQ phường 02/07/2018
Số 26-LT/ĐU Lịch công tác tuần 26/2018 của BTV Đảng ủy, TT HĐND, UBND, UB MTTQ, Trưởng các đoàn thể CT-XH phường 25/06/2018
Số 25-LT/ĐU Lịch công tác tuần 25/2018 của BTV ĐU, TT HĐND, UBND, UB MTTQ, Trưởng các đoàn thể CT-CH phường 18/06/2018
Số 24-LT/ĐU Lịch công tác tuần 24/2018 của BTV Đảng ủy, TTHĐND, UBND, UB MTTQ, trưởng các đoàn thể CT-XH phường 11/06/2018
Số 23-LT/ĐU Lịch công tác tuần 23/2018 của BTV Đảng ủy, TT HĐND, UBND, UB MTTQ, Trưởng các đoàn thể CT-XH phường 04/06/2018
Số 22-LT/ĐU Lịch công tác tuần 22/ĐU của BTV ĐU, TT HĐND, UBND, UB MTTQ, Trưởng các đoàn thể CT-XH phường 27/05/2018