Lịch công tác tuần

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
Số 09-LT/ĐU Lịch công tác tuần 09/2019 của BTV Đảng ủy, TT HĐND, UBND, UB MTTQ, Trưởng các đoàn thể CT-XH phường 25/02/2019
Số 08-LT/ĐU Lịch công tác tuần 08/2019 của BTV Đảng ủy, TT HĐND, UBND, UB MTTQ, Trưởng các đoàn thể CT-XH phường 18/02/2019
Số 07-LT/ĐU Lịch công tác tuần 07/2019 của BTV Đảng ủy, TT HĐND, UBND, UB MTTQ, trưởng các đoàn thể CT-XH phường 11/02/2019
Số 06-LT/ĐU Lịch công tác tuần 06/2019 của BTV đảng ủy, TT HĐND, UBND, UB MTTQ, Trưởng các đoàn thể CT-XH phường 02/02/2019
LT 05/ĐU Lịch công tác tuần 05/2019 của BTV đảng ủy - TT HĐND - UBND, Trưởng các đoàn thể CT - XH phường Giang Biên 28/01/2019
Số 04-LT/ĐU Lịch công tác tuần 04/2019 của BTV đảng ủy, TT HĐND, UBND, UB MTTQ, trưởng các đoàn thể CT-XH phường 21/01/2019
Số 03-LT/ĐU Lịch công tác tuần 03/2019 của BTV đảng ủy, TT HĐND, UBND, UB MTTQ, trưởng các đoàn thể CT-XH phường 14/01/2019
Số 02-LT/ĐU Lịch công tác tuần 02/2018 của BTV, TT HĐND, UBND, UB MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội phường 07/01/2019
LT 01/2019 Lịch công tác tuần của BTV ĐU, TT HĐND, UBND, UB MTTQ, trưởng các đoàn thể CT, XH phường 02/01/2019
Số 52-LT/ĐU Lịch công tác tuần 52/2018 của BTV đảng ủy, TT HĐND, UBND, UB MTTQ, trưởng các đoàn thể chính trị xã hội phường 24/12/2018
Số 51-LT/ĐU Lịch công tác tuần 51/2018 của TT ĐU, TT HĐND-UBND, UB MTTQ và các đoàn thể CT-XH phường 17/12/2018
Số 50-LT/ĐU Lịch công tác tuần 50/2018 của BTV Đảng ủy, TT HĐND, UBND, UB MTTQ, Trưởng các đoàn thể CT-XH phường 10/12/2018
Số 49-LT/ĐU Lịch công tác tuần 49/2018 của BTV đảng ủy, TT HĐND, UBND, UB MTTQ, Trưởng các đoàn thể CT-XH phường 03/12/2018
Số 48-LT/ĐU Lịch công tác tuần 48/2018 của BTV Đảng ủy, TT HĐND, UBND, UB MTTQ và cá đoàn thể CT-XH phường 26/11/2018
Số 47-LT/ĐU Lịch công tác tuần 47/2018 của BTV Đảng ủy, TT HĐND, UBND, UB MTTQ, Trưởng các đoàn thể CT-XH phường 19/11/2018
Số 46-LT/ĐU Lịch công tác tuần 46/2018 của BTV Đảng ủy, TT HĐND, UBND, UB MTTQ, Trưởng các Đoàn thể CT-XH phường 12/11/2018
Số 45-LT/ĐU Lịch công tác tuần 45/2018 của BTV Đảng ủy, TT HĐND, UBND, UB MTTQ, trưởng các đoàn thể CT-XH phường 05/11/2018
Số 44-LT/ĐU Lịch tuần 44/2018 của BTV Đảng ủy, TT HĐND, UBND, UB MTTQ, trưởng các đoàn thể chính trị xã hội phường 29/10/2018
Số 43-LT/ĐU Lịch công tác tuần 43/2018 của BTV Đảng ủy, TT HĐND, UBND, UB MTTQ, Trưởng các đoàn thể CT-XH phường 22/10/2018
Số 42-LT/ĐU Lịch công tác tuần 42/2018 của BTV Đảng ủy, TT HĐND, UBND, UB MTTQ, Trưởng các đoàn thể CT-XH phường 15/10/2018