Lịch công tác tuần

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
Số 17-LT/ĐU Lịch công tác tuần 17/2020 của BTV Đảng ủy, TT HĐND, Lãnh đạo UBND, Chủ tịch UB MTTQ; Trưởng các đoàn thể Chính trị xã hội phường 20/04/2020
Số 16-LT/ĐU Lịch công tác tuần 16/2020 của BTV Đảng ủy, TT HĐND, UBND, UB MTTQ, Trưởng các đoàn thể chính trị xã hội phường 13/04/2020
Số 15-LT/ĐU Lịch công tác tuần 15/2020 của BTV Đảng ủy, TT HĐND, UBND, UB MTTQ, Trưởng các đoàn thể chính trị xã hội phường 06/04/2020
Số 14-LT/ĐU Lịch công tác tuần 14/2020 của BTV Đảng ủy, TT HĐND, UBND, UB MTTQ, trưởng các đoàn thể chính trị xã hội phường 30/03/2020
Số 13-LT/ĐU Lịch công tác tuần 13/2020 của BTV Đảng ủy, TT HĐND, UBND, UB MTTQ, Trưởng các đoàn thể chính trị xã hội phường 23/03/2020
Số 12-LT/ĐU Lịch công tác tuần 12/2020 của BTV Đảng ủy, TT HĐND, UBND, UB MTTQ, Trưởng các đoàn thể chính trị xã hội phường 16/03/2020
Số 11-LT/ĐU Lịch công tác tuần 11/2020 của BTV Đảng ủy, TT HĐND, UBND, UB MTTQ, Trưởng các đoàn thể CT-XH phường 09/03/2020
Số 10-LT/ĐU Lịch công tác tuần 10/2020 của BTV Đảng ủy, TT HĐND, UBND, UB MTTQ, trưởng các đoàn thể chính trị xã hội phường 02/03/2020
Số 09-LT/ĐU Lịch công tác tuần 09/2020 của Ban Thường vụ Đảng ủy, TT HĐND, UBND, UB MTTQ, Trưởng các đoàn thể chính trị xã hội phường 24/02/2020
Số 08-LT/ĐU Lịch công tác tuần 8/2020 của BTV Đảng ủy, TT HĐND, lãnh đạo UBND, MTTQ, Trưởng các đoàn thể CT - XH phường 17/02/2020
Số 07-LT/ĐU Lịch công tác tuần 07/2020 của BTV Đảng ủy, TT HĐND, UBND, UB MTTQ, trưởng các đoàn thể chính trị xã hội phường 10/02/2020
06-LT/ĐU LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 06/2020 CỦA BTV ĐẢNG ỦY - TT HĐND - UBND, TRƯỞNG CÁC ĐOÀN THỂ CT - XH PHƯỜNG GIANG BIÊN 03/02/2020
Số 05-LT/ĐU Lịch công tác tuần 5/2020 của BTV Đảng ủy, TT HĐND, Lãnh đạo UBND, Trưởng các đoàn thể chính trị xã hội phường 20/01/2020
Số 04-LT/ĐU Lịch công tác tuần 4/2020 của BTV Đảng ủy, TT HĐND, Lãnh đạo UBND, Trưởng các đoàn thể chính trị xã hội phường 20/01/2020
Số 03-LT/ĐU Lịch công tác tuần 03/2020 của BTV Đảng ủy, TT HĐND, UBND, UB MTTQ, Trưởng các đoàn thể chính trị xã hội phường 13/01/2020
Số 02-LT/ĐU Lịch công tác tuần 02/2020 của BTV Đảng ủy, TT HĐND, UBND, UB MTTQ, Trưởng các đoàn thể chính trị xã hội phường 06/01/2020
Số 01-LT/ĐU Lịch công tác tuần 01/2020 của BTV Đảng ủy, TT HĐND, Lãnh đạo UBND, trưởng các đoàn thể CT-XH phường 30/12/2019
số 52-LT/ĐU Lịch công tác tuần 52/2019 của BTV Đảng ủy, TT HĐND, UBND, UB MTTQ, Trưởng các đoàn thể CT-XH phường 23/12/2019
Số 51-LT/ĐU Lịch công tác tuần 51/2019 của BTV Đảng ủy, TT HĐND, UBND, UB MTTQ, Trưởng các đoàn thể CT-XH phường 16/12/2019
Số 50-LT/ĐU Lịch công tác tuần 50/2019 của BTV Đảng ủy, TT HĐND, UBND, UB MTTQ, Trưởng các đoàn thể chính trị xã hội phường 09/12/2019